situs judi slot

کتاب مجموعه آثار افلاطون 4 جلدی (PDF)

تومان 10,000

افلاطون یکی از بزرگترین فیلسوفان آتنی در عصر یونان باستان است. بعضی او را بزرگترین فیلسوف تاریخ می دانند. او شاگرد فیلسوف بزرگ سقراط بود و بعدها خود برای ارسطو استادی کرد. این سه تن در کنار هم سه تا از بزرگترین فیلسوفان یونان را تشکیل می دادند.